Medarbetare

Björn Eklöv, född 1957.

Björn Eklöv är VD i och en av grundarna till Global Sun Engineering (GSE). Som dess VD koordinerar och leder Björn bolagets operativa aktiviteter. Han är också innovatören bakom bolagets första patent. Under 1980-talet arbetade Björn i Syrien och Turkiet där han ledde flera stora entreprenader, med upp till 250 underställda, för oljeprospekteringsbolaget Geophysical Service Inc. som då var ett dotterbolag till Texas Instruments. I slutet av 1980-talet återvände Björn till Sverige där han grundade och ledde ett byggföretag med verksamhet i Sverige och Norge. Björn har tidigare studerat teknisk fysik vid Luleå tekniska universitet (LTU).

 

 

Andreas Johansson, född 1974.

Andreas Johansson är ansvarig för forskning och utveckling i GSE och anställdes i bolaget 2007. Förutom att ha ett övergripande ansvar för FoU har Andreas specialistkompetens inom styrelektronik och modellering av solceller och är innovatören bakom två av bolagets patent inom dessa områden. Innan Andreas påbörjade sitt engagemang i GSE arbetade han med FoU-projekt i flera IT-bolag och har även entreprenöriell erfarenhet som en av grundarna till ett IT-bolag. Andreas har tidigare studerat datateknik med inriktning mot datorkommunikation vid LTU.

 

Peter Kihlangi, född 1981.

Peter Kihlangi anställdes i GSE 2007 och arbetar inom bolagets forskning och utveckling med inriktning mot matematisk modellering och optimering. Förutom FoU-arbete så ansvarar även Peter för bolagets patentfrågor. Peter har en bakgrund som civilingenjör i teknisk fysik från LTU där hans examensarbete berörde modellering och simulering av större dynamiska system som vattenkraftsgeneratorer.

 

Måns Malmberg, född 1981.

Måns Malmberg anställdes i GSE 2007 och arbetar inom bolagets forskning och utveckling med inriktning mot termodynamisk analys och datorstödd maskinkonstruktion. Han är även ansvarig för bolagets IT-system. Måns har studerat rymdteknik vid LTU och var under sina studier aktiv inom Teknologkåren vid LTU både som ledamot och ordförande.

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Företaget Medarbetare