Historik

Global Sun Engineering Sweden AB (GSE) grundades i maj 2007 av Björn Eklöv, Eric Setterqvist, Nils Kauppi, Jakob Nilsson och Jimmie Segerstedt i Luleå. Bolaget grundades med avsikt att utveckla och kommersialisera en ny innovativ solfångare under namnet Matarenki Light. Under 2007 förstärktes bolagets utvecklingsavdelning av Andreas Johansson, Måns Malmberg och Peter Kihlangi. I början av 2010 värvades Daniel Ulvefeldt för att ansvara för och bygga upp GSE:s sälj- och marknadsföringsorganisation.

GSEs första patent beviljades under 2009. Samma år beviljades även ett designskydd för Matarenki Light. De andra två patenten följde under 2010. De olika patenten bygger på GSEs interna forskning och utveckling och GSE är ensam ägare till samtliga tre patent och designskyddet.

Proof of concept uppnåddes under sommaren 2008 genom experimentella studier på prototyp. Bolaget har fortsatt en löpande forskning och utveckling för att optimera Matarenki Lights prestanda och förbereda produkten för kommersiell lansering.

GSE har genomfört två stycken nyemissioner, en i januari 2008 och en i december 2009. Företaget har tagit in 4 MSEK i privat riskkapital och erhållit 2,5 MSEK i form av offentliga forsknings- och utvecklingsbidrag och försäljningsintäkter från testenheter.

GSE har levererat sammanlagt sex stycken testenheter sedan starten 2007 i varierande grad av förfining. De samarbeten som försäljningarna har inneburit har givit GSE värdefullt tekniskt data och fälterfarenheter av produkten.

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Företaget Historik