Föredrag vid Linköpings universitet

Eric Setterqvist, arbetande styrelseordförande i GSE, höll ett föredrag vid tvärvetenskapliga seminariet, Matematiska institutionen, Linköpings universitet, rörande ”Utmaningar och erfarenheter från innovationer inom solenergi”. I föredraget gav Eric en introduktion till solenergiområdet och presenterade Global Sun Engineerings teknologi och verksamhet. Vidare delgav Eric sina erfarenheter från att starta ett innovationsbolag. GSE vill tacka Matematiska institutionen vid Linköping universitet som bjöd in Eric att hålla föredraget och åhörarna för deras intresse.

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Nyheter Föredrag vid Linköpings universitet