GSE medlem i Cleantech Inn

GSE har gått med i Cleantech Inn Sweden och ser fram emot att ta del av organisationens rådgivning och nätverk.

Cleantech Inn Sweden är en oberoende rikstäckande organisation som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer. Cleantech Inn Swedens medlemsföretag är noga utvalda enligt såväl affärs- som miljömässiga kriterier. Företagsidéerna ska vara potentiellt lönsamma och miljöanpassade för att passa människans teknikbehov, eller kunna ersätta en redan existerande lösning. Målsättningen är att göra medlemmarnas hållbara innovationer till konkurrenskraftiga bolag.

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Nyheter GSE medlem i Cleantech Inn