Kallelse till årsstämma i Global Sun Engineering

Aktieägarna i Global Sun Engineering Sweden AB, organisationsnummer 556729-0720, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 21 juni kl. 15:00 i styrelsens sammanträdeslokaler, Industrivägen 14 Boden. kallelse.pdf

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Nyheter Kallelse till årsstämma i Global Sun Engineering