Latest news from GSE

Deklaration 2012

Information kring deklaration av aktieinnehav i GSE

Till "delägare med kvalificerade aktier" i GSE räknas anställda och styrelseledamöter i GSE som samtidigt har ägarintressen i bolaget. Även familjemedlemmar till nämnda personer, om de samtidigt har ägarintressen i företaget, räknas som delägare med kvalificerade aktier. Alla dessa personer ska alltid (=varje taxeringsår) lämna in blankett K10 vid deklarationen.

Övriga delägare i företaget definieras som "delägare av okvalificerade andelar i onoterade bolag". Dessa delägare ska istället lämna in blankett K12 vid deklarationen. Blanketten tar upp eventuell utdelning och vinst vid försäljningar av onoterade aktier. GSE delade inte ut någon vinst under inkomståret 2012 till aktieägarna. Om delägaren inte har sålt några aktier så ska bara person- och företagsdata lämnas i blanketten. Följande företagsdata ska lämnas vid deklarationen av okvalificerade andelar i GSE;

Företagets namn (firma): Global Sun Engineering Sweden AB
Företagets organisationsnummer: 556729-0720

Blanketten K12  med ytterligare information nås på Skatteverkets hemsida.

 

Blanketten:
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2112.4.39f16f103821c58f680006288.html

Hjälp hur blanketten fylls i:
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/252.4.70ac421612e2a997f85800033000.html

Frågor och svar:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/svarpavanligafragor/deklaration/foretagdeklarationsskyldighetfaq/jagardelagareiettfamansaktiebolagmastejagalltidlamnablankettk10.5.50a6b4831275a0376d380001012.html 

 

Till dig som deklarerar via Internet:

Flera delägare har fått en notering att man förväntas lämna in blankett K10 när man deklarerar via Internet. Bolaget har varit i kontakt med Skatteverket och enligt Skatteverkets handläggare kan man bortse från detta om man äger okvalificerade andelar enligt definition ovan och istället lämnar blankett K12.

Så här gör du för att deklarera via Internet när du lämnar blankett K12: Du lämnar som vanligt in Inkomstdeklaration 1 via Internet i vilken du fyller i resultatet från blankett K12. Skatteverkets tjänster medger inte att du kan lämna in blankett K12 via Internet samtidigt som Inkomstdeklaration 1. I stället får du lämna in den på papper till Skatteverket eller via Skatteverkets filöverföringstjänst (kräver E-legitimation).

Shareholders' meeting the 28th of June

The meeting will be held in the board's meeting rooms located at Blidvägen 34, Luleå, at 15.00 the 28th of June.

Product launch

GSE plan, after four years of product development, to launch the first commercial version of its solar collector in late 2011. The version is named Matarenki Xergia and will deliver solar generated heat. The next version Matarenki Light that generates both electricity and heat will be launched in the coming years.

Swedish Sunlab

GSE builds the demonstration plant Swedish Sunlab where the company's most recent test unit of the solar collector will be showcased. The Swedish Sunlab will have installed a complete heating system in the form of storage tank and radiators. There are also lithium-ion batteries in the system which allows for storage of electrical energy generated by the solar collector. The plant can thus be used both on-and off-grid. Stay tuned for updates!

Industrial Ph.D. student

Eric Setterqvist will, besides his regular duties at GSE, do research towards a Ph.D. degree  at the Department of Mathematics, Linköping University. The research will concern the development of mathematical methods and models that can be very important in the design of the control algorithm in GSE's solar tracking.

Page 3 of 11

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, SE-961 68 Boden, SWEDEN    •   Tel: +46 (0)73 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: News