News

2024-06-16	Kallelse till ordinarie årsstämma för Global Sun Engineering Sweden AB.
		Stämman kommer äga rum 2024-06-30 15:00 på Bergshyddevägen 34, Blidö.
		Aktieägare måste anmäla sitt intresse skriftligen eller per telefon
		senast 2024-06-23 för att få rätt att deltaga i bolagsstämman.

2024-06-16	Kallelse till ordinarie årsstämma för Global Sun Technologies AB.
		Stämman kommer äga rum 2024-06-30 15:30 på Bergshyddevägen 34, Blidö.
		Aktieägare måste anmäla sitt intresse skriftligen eller per telefon
		senast 2024-06-23 för att få rätt att deltaga i bolagsstämman.